Cedule podle umístění - Rozmer cedule - 25cm x 13,5cm