Cedule podle umístění - Rozmer cedule - 29cm x 29cm