Cedule podle umístění - Rozmer cedule - 35cm x 17,5cm